Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder

Lao-Tse, Chinees filosoof, ± 600 v. Chr

Participeren

TurnNext participeert in bedrijven, wij voegen meer toe dan enkel aandeel- houderschap.

Fusie & overname

TurnNext heeft een team van zeer ervaren specialisten op dit gebied.
 

Regiseren van financiering

In het woud van financierings (on) mogelijkheden is er vaak behoefte aan een regiseur die de weg kent en die partijen verbindt.

Agrarische sector

TurnNext is een team aan het vormen om de agrariër op de juiste manier te ondersteunen en adviseren bij de verkoop van de onderneming.

Colofon

Webdesign en ontwikkeling website

SQUID Media
Helperpark 278-D
9723 ZA Groningen

T 050 - 211 2488
E info@squidmedia.nl
I www.squidmedia.nl
 

Powered by DCT 3.5 Content Management System (CMS)

TurnNext: denken in mogelijkheden

login