Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder

Lao-Tse, Chinees filosoof, ± 600 v. Chr

Participeren

TurnNext participeert in bedrijven, wij voegen meer toe dan enkel aandeel- houderschap.

Fusie & overname

TurnNext heeft een team van zeer ervaren specialisten op dit gebied.
 

Regiseren van financiering

In het woud van financierings (on) mogelijkheden is er vaak behoefte aan een regiseur die de weg kent en die partijen verbindt.

Agrarische sector

TurnNext is een team aan het vormen om de agrariër op de juiste manier te ondersteunen en adviseren bij de verkoop van de onderneming.

Agrarische sector

TurnNext voorziet een zeer grootschalige verkoop/stoppen in de agrarische markt en wil zich daarop focussen. De verwachting is dat er weinig kopers zijn voor complete bedrijven, waarschijnlijk zijn juist onderdelen interessant voor anderen. TurnNext bouwt aan een team om de agrarische sector te ondersteunen bij verkoop van ondernemingen of bedrijfsbeëindiging.

Wij begrijpen dat het beëindigen van een soms generaties oude onderneming lastige keuzes met zich meebrengt. Daarom gaan wij samen met de agrarisch ondernemer een traject aan waarin de blik gefocust is op de toekomst.

Door onze eigen manier van werken kunnen wij de ondernemer ondersteunen en adviseren. Wij adviseren op alle gebieden die komen kijken bij de aan- en verkoop van de onderneming en het vastgoed. Het uiteindelijke doel is het vinden van een passende oplossing. 

TurnNext: denken in mogelijkheden

login