Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder

Lao-Tse, Chinees filosoof, ± 600 v. Chr

Participeren

TurnNext participeert in bedrijven, wij voegen meer toe dan enkel aandeel- houderschap.

Fusie & overname

TurnNext heeft een team van zeer ervaren specialisten op dit gebied.
 

Regiseren van financiering

In het woud van financierings (on) mogelijkheden is er vaak behoefte aan een regiseur die de weg kent en die partijen verbindt.

Agrarische sector

TurnNext is een team aan het vormen om de agrariër op de juiste manier te ondersteunen en adviseren bij de verkoop van de onderneming.

Regiseren van financiering

In het woud van financieringsmogelijkheden en vooral ook onmogelijkheden is behoefte aan een regiseur die de verschillende financieringsmogelijkheden weet te "stapelen". Waar je vroeger bij de bank kon aankloppen voor een complete financiering lukt dat vaak niet meer en zal er naar verschillende financieringsvormen en verschillende zekerheden gekeken moeten worden. Dit betreft veel verschillende vormen en heel veel verschillende aanbieders. Vertrouwen is daarbij een belangrijke factor. Turnnext is door haar uitgebreide netwerk als een vis in dit water en weet daardoor passende financiering te vinden en de juiste partijen daarbij te verbinden.

TurnNext: denken in mogelijkheden

login