Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder

Lao-Tse, Chinees filosoof, ± 600 v. Chr

Participeren

TurnNext participeert in bedrijven, wij voegen meer toe dan enkel aandeel- houderschap.

Fusie & overname

TurnNext heeft een team van zeer ervaren specialisten op dit gebied.
 

Regiseren van financiering

In het woud van financierings (on) mogelijkheden is er vaak behoefte aan een regiseur die de weg kent en die partijen verbindt.

Agrarische sector

TurnNext is een team aan het vormen om de agrariër op de juiste manier te ondersteunen en adviseren bij de verkoop van de onderneming.

Gecombineerde aankoop Van Tellingen Juweliers

Geplaatst op donderdag 15 oktober 2015

Afgelopen week heeft TurnNext samen met een juwelierswinkel waar zij nauwe banden mee heeft Van Tellingen Juweliers te Rotterdam overgenomen. Onze relatie geeft er de voorkeur aan niet bij naam genoemd te worden om eventuele imagoschade te voorkomen. Bij het kopen van faillissementen krijgen “opkopers” of andere partijen snel een sticker op geplakt. Voor de verkoop van de goederen gebruikt TurnNext verschillende verkoopmethodes, om zo’n hoog mogelijke opbrengst te genereren. TurnNext heeft inmiddels de inventaris verkocht aan een nieuwe huurder voor de locatie waardoor deze voor relatief lage opstartkosten een nieuwe winkel kan starten. Voor de sieraden gaat TurnNext deze deels in consignatie bij de relatie verkopen, en deels via een internetveiling.

TurnNext: denken in mogelijkheden

login