Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder

Lao-Tse, Chinees filosoof, ± 600 v. Chr

Participeren

TurnNext participeert in bedrijven, wij voegen meer toe dan enkel aandeel- houderschap.

Fusie & overname

TurnNext heeft een team van zeer ervaren specialisten op dit gebied.
 

Regiseren van financiering

In het woud van financierings (on) mogelijkheden is er vaak behoefte aan een regiseur die de weg kent en die partijen verbindt.

Agrarische sector

TurnNext is een team aan het vormen om de agrariër op de juiste manier te ondersteunen en adviseren bij de verkoop van de onderneming.

Subsidieregeling Bedrijfsbeƫindiging Melkveehouderij gepubliceerd

Geplaatst op woensdag 15 februari 2017

Op vrijdag 10 februari jongsleden is de subsidieregeling ‘Bedrijfsbeëindiging Melkveehouderij’ officieel gepresenteerd in de Staatscourant. Deze subsidieregeling is bedacht als steun in de rug voor melkveehouders die hun bedrijf willen beëindigen. De regeling is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen om het overschot aan fosfaatproductie tegen te gaan. In totaal is er 50 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De inschrijving om aanspraak te maken op de subsidieregeling zal starten op 20 februari en loopt tot 3 maart 2017. Hierna zullen er ook nog tranches worden opengesteld, maar het uit te keren bedrag per koe zal iedere keer lager zijn.  Voor de eerste periode is 12 miljoen euro beschikbaar gesteld door staatssecretaris Martijn Van Dam. De bedragen voor latere deelname aan de regeling zullen twee weken voor de start van de inschrijving bekend worden gemaakt.

Per koe zal er in de eerste periode 1200 euro worden uitgekeerd. Mits wordt voldaan aan de voorwaarde dat de melklevering aan de zuivelonderneming wordt gestopt en de desbetreffende melkkoeien binnen zes weken worden afgevoerd op basis van de dood-, slacht- of exportverklaring. Het uit te keren bedrag zal per kalf en pink lager liggen, respectievelijk 23 en 53 procent van een volwaardige melkkoe.

Foto: Ecolab.eu

TurnNext: denken in mogelijkheden

login