Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder

Lao-Tse, Chinees filosoof, ± 600 v. Chr

Participeren

TurnNext participeert in bedrijven, wij voegen meer toe dan enkel aandeel- houderschap.

Fusie & overname

TurnNext heeft een team van zeer ervaren specialisten op dit gebied.
 

Regiseren van financiering

In het woud van financierings (on) mogelijkheden is er vaak behoefte aan een regiseur die de weg kent en die partijen verbindt.

Agrarische sector

TurnNext is een team aan het vormen om de agrariër op de juiste manier te ondersteunen en adviseren bij de verkoop van de onderneming.

Unieke aankoopcombinatie Oving Special Products

Geplaatst op dinsdag 10 maart 2015

TurnNext heeft met mr. Reiziger overeenkomst bereikt met betrekking tot de overname van de zaken in de boedel van Oving Special Products. TurnNext neemt behalve het pand alle zaken in de boedel over van de curator. De complexiteit in deze case zit hem met name in het feit dat de curator een marktpartij gevonden heeft die het grootste gedeelte van de locatie tijdelijk wil huren van de curator, maar niet de spullen kan en wil overnemen. De rol van TurnNext is dat wij de spullen overnemen van de curator en een verhuurovereenkomst afsluiten met de desbetreffende partij. Door snel te schakelen met zowel curator als huurder zijn strakke en heldere afspraken gemaakt, die ertoe leiden dat TurnNext een gedeelte van de gekochte zaken tot september verhuurd. De overige zaken gaat TurnNext verkopen. Naast de verhuurovereenkomst heeft TurnNext een project van Oving Special Products overgenomen. De komende periode wordt een brug in Delft afgebouwd door een relatie van TurnNext, zij is actief is dezelfde branche als Oving.

Het fundament van deze deal is het wederzijdse vertrouwen tussen de verschillende betrokken actoren, daarnaast heeft de flexibiliteit en de wens om eruit te komen een belangrijke rol gespeeld.

TurnNext: denken in mogelijkheden

login