Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder

Lao-Tse, Chinees filosoof, ± 600 v. Chr

Participeren

TurnNext participeert in bedrijven, wij voegen meer toe dan enkel aandeel- houderschap.

Fusie & overname

TurnNext heeft een team van zeer ervaren specialisten op dit gebied.
 

Regiseren van financiering

In het woud van financierings (on) mogelijkheden is er vaak behoefte aan een regiseur die de weg kent en die partijen verbindt.

Agrarische sector

TurnNext is een team aan het vormen om de agrariër op de juiste manier te ondersteunen en adviseren bij de verkoop van de onderneming.

TurnNext en haar Partners

TurnNext beschikt over een zeer ruim netwerk van partners. Wij werken met deze partners vaak op no-cure no pay basis of door gezamenlijk ondernemerschap. Hierdoor is de betrokkenheid en binding groot. Binnen ons uitgebreide netwerk kunnen wij voor bijna elke uitdaging of probleem een passende partner vinden.

TurnNext: denken in mogelijkheden

login